Reserveringen via E-mail zijn pas definitief als ze, of per E-mail, of telefonisch door ons zijn bevestigd.
Reserveren  op de dag zelf alléén telefonisch!
Bestellen op de dag zelf NIET via dit contactformulier!